Talon käyttö- ja toimintaohjeet

Tervetuloa talollemme!

Haluamme antaa teille mahdollisimman hyvät ennakkotiedot Pihlajamäen nuorisotalon palveluista ja mahdollisuuksista. Jos teille jää vielä tämän ohjeen lisäksi kysyttävää, voitte kysyä sähköpostitse (tai soittaa) kaikissa vuoroonne liittyvissä käytännön asioissa.

Varausvahvistuksen saatuanne ottakaa yhteyttä nuorisotalon henkilökuntaan hyvissä ajoin ennen vuoron alkua sopiaksenne tilojen käytön perehdytyksestä, avaimen hausta sekä tilojen omatoimisen käytön sopimuksen allekirjoittamisesta. Huomioithan, että sopimuksen voi allekirjoittaa vain täysi-ikäinen henkilö, joka vastaa tilojen käytöstä.
Mikäli joudutte perumaan vuoronne, ottakaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti suoraan talolle.

Tiloja voi käyttää vain sovittuna aikana ja muusta käytöstä aiheutuneet kulut (esim. vartiointikulut) on korvattava. Myönnetty vuoro sisältää alku- ja loppuvalmistelut.
Otathan huomioon, että talossa saattaa toimia samanaikaisesti useampia ryhmiä ja talon vuokraaminen kokonaisuudessaan yksityiskäyttöön onnistuu vain poikkeustapauksissa. Talon eri tilojen yhtäaikainen käyttö tarkoittaa sitä, että yleiset tilat ovat kaikkien käytettävissä.

 

Saapuessanne talolle ja vuoronne aikana:

  • Myönnettyjen käyttövuorojen aloitus- ja lopetusaikoja tulee noudattaa. Alkujärjestelyt ja loppusiivoukset tulee sisältyä teille myönnettyyn aikaan.
  • Jokaiselta käyntikerralta ryhmä kuittaa käyneiden henkilöiden määrän sekä tilojen käyttöajan nuorisotalon järjestöpäiväkirjaan (löytyy ulko-oven viereiseltä pöydältä). Kuittaus pitää aina varustaa
  • Vuorokäyttäjien tulee käytön jälkeen palauttaa tavarat ja huonekalut alkuperäisille paikoilleen. Omia tavaroita käyttäjät voivat säilyttää nuorisotalon tiloissa vain sovitusti. Tavaroiden säilyttäminen on omalla vastuulla, nuorisopalvelut ei korvaa varastettua tai vahingoitettua omaisuutta.
  • Kalusteissa tai talon rakenteissa ilmenevistä vioista tulee ilmoittaa henkilökunnalle. Talon puhelinnumero on 09 310 89082. Mikäli vika vaatii akuuttia huoltoa, voi ottaa yhteyttä huoltomieheen 0303 22333 (24h). Pienemmistä vioista voi myös ilmoittaa sähköpostitse (pihlajamaen.nuorisotalo@hel.fi).
  • Huolehdi, että ette päästä taloon ulkopuolisia kävijöitä. Talolla on monia erinäisiä käyttäjiä ja tilojamme käyttävät myös talon vertaisohjaajat sekä tietokonehuonetta ylläpitävä nuorten peliryhmä. Kaikki asianomaiset liikkuvat talossa omilla avaimillaan.
  • Nuorisotalo on päihteetön paikka. Talossa tai talon lähialueilla ei saa käyttää päihdyttäviä aineita. Tupakkatuotteet ovat myös päihdyttäviä aineita.
  • Huolehdi, että tilankäyttönne vastuuhenkilö on tietoinen seuraavista asioista:
   • Alkusammutuskaluston sijainti ja toimivuus (salin ilmoitustaululta löytyy talon pohjapiirros, johon on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit)
   • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma löytyy myös salin ilmoitustaululta
   • Ensiapukaapin sijainti (keittiössä)
   • Avotulen teko ja kynttilöiden (myös tuikkujen) polttaminen on ehdottomasti kiellettyä!
 • Jokainen tilojen käyttäjä tarkastaa käytön päätteeksi:
  • Rakennus on tyhjä
  • Ovet ja ikkunat on suljettu (myös salissa oleva ulko-ovi kunnolla kiinni!)
  • Siirretyt tavarat ja huonekalut on laitettu takaisin paikoilleen
  • Sähkölaitteet ovat pois päältä
  • Keittiön kylmälaitteiden ovet ovat kunnolla kiinni
  • Valot on sammutettu (yksi valokatkaisin löytyy vielä konsolipelihuoneen ovesta heti vasemmalta seinältä)
  • Ulko-ovi menee takanasi kunnolla kiinn

Talon henkilökunta opastaa sinua mielellään talon käyttöön liittyvissä asioissa!

Vuoronne jälkeen
• Toivomme, että teille jäi mukavat muistot nuorisotalolta.

 • Yksittäisten käyttövuorojen kohdalla palauttakaa avaimet takaisin talolle mahdollisimman pian.
  Mikäli käyttövuoronne on maksullinen, lähetämme laskun tilan käytöstä noin kuukauden sisällä vuoronne päätyttyä.

Palaute
Tarkoituksenamme on palvella käyttäjiään mahdollisimman hyvin heidän tarpeidensa mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiloja ja siksi käyttäjien toiveet, tarpeet ja kokemukset ovat meille tärkeitä.

Toivomme teiltä palautetta käyttövuoronne onnistumisesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne. Voitte lähettää palautteenne sähköpostitse tai jättää avainten luovutuksen yhteydessä.