Ehdolle nuorisovaltuustoon!

Kuntalaki edellyttää, että jokaisessa kunnassa on nuorisoneuvosto tai -valtuusto, joka edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa. Nuorisoneuvosto on linkki nuorten ja kuntapäättäjien välillä. Nuorisoneuvosto huolehtii, että nuorten ääni kuuluu kaupungin päätöksenteossa.

Helsingin nuorisoneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Syksyllä 2019 käydään vaalit, joissa valitaan nuorisoneuvosto vuosille 2020–2021. Uusi nuorisoneuvosto aloittaa toimintansa 1.1.2020. Neuvostoon valitaan 30 nuorta ympäri Helsinkiä.

Ehdolle voivat asettua kaikki vuosina 2002–2006 syntyneet helsinkiläiset. Ehdolle voi asettua 9.9.–29.9.2019.

Ehdolle pääsevät kaikki 29. syyskuuta klo 23:59 lomakkeen täyttäneet nuoret. Nuoriso-ohjaajat ottavat sen jälkeen yhteyttä henkilökohtaisesti ehdokkaisiin ja kertovat lisää. Ehdokkaille järjestetään esimerkiksi vaali-infoja ja heidät valokuvataan vaaligalleriaa varten. Jos ehdokas haluaa, hän voi täyttää vaalikoneen. Siinä on nuorten valitsemia kysymyksiä, joihin ehdokkaat vastaavat. Vaalikoneen avulla äänestäjät voivat etsiä sopivaa ehdokasta itselleen.

Oisko susta päättämän yhteisistä asioista? Tuo nuorten ääni kuuluviin ja käy lukemassa lisää täältä: http://ruutivaalit.munstadi.fi/vaali-info/